05/02/2018 — Smrtelné pracovní úrazy 2016

Přehled vybraných ukazatelů smrtelných pracovních úrazů v ČR roce 2016

Před koncem roku 2017 vyšla na oborovém portálu BOZPInfo.cz analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2016. V tomto krátkém článku se podíváme na vybrané příčiny smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2016.

V České republice došlo v roce 2016 celkem ke 104 smrtelným pracovním úrazům. Jedná se o 27 smrtelných pracovních úrazů méně než v roce 2015 a nejnižší počet za posledních několik let.

Nejčastější příčinou smrtelných pracovních úrazů v roce 2016 byla havárie silničního nebo zvláštního vozidla.

Na pomyslené drůhé příčce stále zůstávají pády osob s celkovým počtem 23 případů. Což je zhruba stejný počet za poslední 3 roky. 

I když se v roce 2016 podařilo snížit celkový počet smrtelných pracovních úrazů, nepodařilo se snížit smrtelné pracovní úrazy způsobené pádem osoby.

Na vyňaté tabulce níže se můžete podívat na podrobnější analýzu pádů osob, jako příčin smrtelných pracovních úrazů v roce 2016.

 

Nejvíce smrtelných pracovních úrazů způsobených pádem osoby bylo v odvětví stavebnictví, zejména pády z lešení, lávek, částí budov apod. 

Za zajímavost určitě stojí pády osob ze stroje. Ze zkušnosti z výrobních provozů, zejména v automobilovém průmyslu, je nebezpčí pádu ze stroje poměrně častým rizikem, které se podceňuje a příliš neřeší.

Statistika hovoří jasně. Zajistěte ochranu proti pádu svých zaměstnanců dříve, než bude pozdě!

Rádi Vám se zajištěním proti pádu pomůžeme. Neváhejte se na nás obrátit - POPTÁVKA.