01/04/2018 — Zajištění proti pádu na vysokozdvižných plošinách

Správný postup zajištění proti pádu na vysokozdvižných plošinách

Jak je to se zajištěním proti pádu pracovníků při práci v koši vysokozdvižné plošiny? Je nutné použít osobní ochranné prostředky proti pádu? To jsou dost časté otázky, se kterými se v praxi setkáváme.

Ochranu zaměstnanců proti pádu upravuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dle § 3 odst. 2 zajišťuje zaměstnavatel ochranu proti pádu přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany (ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, atp.). Pokud budeme situaci posuzovat dle výše uvedeného a počítat s tím, že jsou vysokozdvižné plošiny vybaveny vhodým ochranným zábradlím (což u standardních typů vysokozdvižných plošin je) další způsoby zajištění proti pádu řešit nemusíme. Opak je ale pravdou.

Plošina

Použití vhodných osobních ochranných prostředků proti pádu (dále jen OOPP) při práci v koši vysokozdvižné plošiny je upraveno provozní dokumentací (návodem k použití). Vzhledem ke zvyšujícím se počtům úrazů způsobených vypadnutím obsluhy z koše vysokozdvižné plošiny museli výrobci těchto zařízení zajisit jejich bezpečné používaní. Jednoduchým řešením, jak chránit obsluhu vysokozdvižné plošiny proti pádu, je použitím vhodných OOPP.

V provozních dokumentacích (návody k použití) k vysokozdvižným plošinám se sice dozvíte povinnost obsluhy použít vhodné OOPP, ale konkrétní prostředky již výrobci neuvádějí.

Výběr vhodných OOPP je dán typem plošiny a vykonávané činnosti. Rádi Vám poradíme. Neváhejte se na nás obrátit! POPTÁVKA.