03/04/2019 — Zajištění proti pádu v průmyslu

Povinnost zajištění zaměstnanců proti pádu v různých průmyslových odvětví 

Z vlastní zkušenosti vím, že riziko pádu zaměstnance patří k velmi častým rizikům, která se vyskytjí na pracovištích různých průmyslových odvětví. Osobně jsem se nejvíce setkal s tímto nebezpečím ve výrobním průmyslu. V tomto článku se podíváme na základní pravidla a zkušenosti se zajištěním zaměstnanců proti pádu při práci na výrobních linkách, strojích a obecně udržovacích a servisních pracích uvnitř objektů.

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat ochranu zaměstananců proti pádu platí v případě, kdy zaměstnanec pracuje na pracovišti, které leží nad 1,5m nad okolní úrovní, což se týká velké části výrobních linek, strojů a dalších prací uvnitř objektu. Přednostně by měl zaměstnavatel zajišťovat ochranu proti pádu formou koletivní, např. pomocí zabradlí. To je ale z hlediska charakteru pracovišt (výrobních linek, strojů, apod.) nereálné. Tím pádem přichází na řadu zajištění proti pádu pomocí osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu (dále jen OOPP). A tady nastáva ta největší komplikace a výzva pro nás, kteří se zajištěním proti pádu zabývají.

Aby bylo zajištění pomocí OOPP bezpečné, je důležité poskytnout zaměstnancům OOPP odpovídající povaze práce, určit vhodné místo k jejich ukotvení, zaměstnance na používání OOPP zaškolit a navrhnout vhodný způsob případné záchrany (vyproštění). Nejproblematičtější je na pracovišti najít vhodné místo ukotvení. Vzhledem k tomu, že výška dříve zmíněných pracovišť nebývá dostatečná pro bezpečné zachycení, je žádoucí zvolit místo ukotvení nad uživatelem. A zde nastává další problém v podobě mostových jeřábů, které neumožní vytvořit vhodný kotvící systém, například do stropu haly, jelikož by si vzájemně překážely. Na trhu můžeme najít nepřeberné množství OOPP, ale zároveň i různých typů kotvících systémů, které jsou vhodné pro použití v průmyslových objektech.

 

Vhodné zajištění zaměstnanců proti pádu v průmyslu není jednoduchý úkol. Doporučuji se v tomto případě obrátit na odborníky, kteří jsou schopni navrhnout systém, který bude pro dané pracoviště bezpečný a umožní zaměstancům bezpečně vykonat práci bez velké ztráty na jejich efektivitě. 

Pro pomoc s vhodným zajištěním zaměstnanců proti pádu v průmyslu se na nás neváhejte obrátit - Poptávka