14/02/2019 — Smrtelné pracovní úrazy 2017

Přehled vybraných ukazatelů smrtelných pracovních úrazů v ČR roce 2017

Na začátku roku 2019 vyšla na oborovém portálu BOZPInfo.cz analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2017. V tomto krátkém článku se podíváme na vybrané příčiny smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2017.

V České republice došlo v roce 2017 celkem k 94 smrtelným pracovním úrazům. Jedná se o 11 smrtelných pracovních úrazů méně než v roce 2016 a nejnižší počet za posledních několik let. V roce 2017 se tak poprvé v historii dostal počet pod hranici 100 případů za rok.

Největší podíl na smrtelných pracovních úrazech měly již tradičně dopravní nehody na pozemních komunikacích (silnice, kolejiště).

Na pomyslené drůhé příčce stále zůstávají pády osob společně s pády břemen, předměntů a pod. na osobu s celkovým počtem 40 případů, tedy s podílem 43% na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů.

Z toho pády osob s následkem smrti byly v roce 2017 v počtu 15případů.

I když se v roce 2017 podařilo snížit celkový počet smrtelných pracovních úrazů na historické minimum, stále je počet smrtelných pracovních úrazů způsobený pádem osoby poměrně vysoký.

Ve vyňaté tabulce níže se můžete podívat na podrobnější analýzu pádů osob, jako příčin smrtelných pracovních úrazů za období 2013 - 2017.

urazovost 2017

Zdroj: Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2017 - tabulková část - Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Nejvíce smrtelných pracovních úrazů způsobených pádem osoby bylo v odvětví stavebnictví, zejména pády z lešení, lávek, částí budov apod. 

Za zajímavost určitě stojí pády osob ze stroje. Jedná se o první případ v období mezi roky 2013 - 2017. Ze zkušnosti z výrobních provozů, zejména v automobilovém průmyslu, je nebezpečí pádu ze stroje poměrně častým rizikem, které se podceňuje a příliš neřeší.

Statistika hovoří jasně. Zajistěte ochranu proti pádu svých zaměstnanců dříve, než bude pozdě!

Rádi Vám se zajištěním proti pádu pomůžeme. Neváhejte se na nás obrátit - POPTÁVKA.