21/02/2020 — Smrtelné pracovní úrazy 2018

Přehled vybraných ukazatelů smrtelných pracovních úrazů v ČR roce 2018

Na začátku roku 2020 vyšla na oborovém portálu BOZPInfo.cz analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2018. V tomto krátkém článku se podíváme na vybrané příčiny smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2018.

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2018 stoupl oproti roku předcházejícímu o 29 případů a dosáhl celkového počtu 123 případů.

Největší podíl na smrtelných pracovních úrazech v roce 2018 měly již tradičně dopravní nehody na pozemních komunikacích (silnice, kolejiště). Při 31 událostech se smrtelně zranilo 32 zaměstnanců.

Dalším velmi častým druhem nehody s následkem smrti byly pády osob (z výšky, do hloubky, ze schodů, na rovině ap.) a pády na osobu (předmětu, břemene, stroje, zeminy ap.). Tyto případy dohromady se na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů podílely 33 % (40 případů).

Z toho pády osob s následkem smrti byly v roce 2018 v počtu 12případů.

I když se v roce 2018 podařilo snížit celkový počet smrtelných pracovních úrazů na nejnižší počet za posledních 5 let, je počet smrtelných pracovních úrazů způsobený pádem osoby poměrně vysoký.

Ve vyňaté tabulce níže se můžete podívat na podrobnější analýzu pádů osob, jako příčin smrtelných pracovních úrazů za období 2014 - 2018.

urazovost 2018

Zdroj: Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2018 - tabulková část - Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Nejvíce smrtelných pracovních úrazů způsobených pádem osoby bylo v odvětví stavebnictví, zejména pády z lešení, lávek, částí budov apod. 

Za pozornost stojí dva případy smrtelného úrazu způsobeného pádem osoby ze žebříku. Ze zkušenosti při poskytování školení na bezpečnou práci ve výškách a nad volnou hloubkou patří pravidla pro bezpečné používání žebříků (zejména opěrných) k často porušovaným a podceňovaným.

Věřím, že nejnižší počet smrtelných pracovních úrazů způsobených pádem za posledních 5 let je také zásluhou nás všech, kteří se profesně snažíme o zlepšování úrovně bezpečnosti práce s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a doufám, že klesající trend smrtelných pracovních úrazů způsobených pádem osoby bude pokračovat.

I přes tento pozitivní trend je nutné neustále pracovat na zlepšování podmínek pro bezpečnou práci ve výškách a nad volnou hloubkou!

Rádi Vám se zajištěním proti pádu pomůžeme. Neváhejte se na nás obrátit - POPTÁVKA.