31/10/2018 — Výběr vhodné karabiny pro práci ve výškách

Výběr vhodné karabiny pro práci ve výškách není jen o certifikaci, ale také správném tvaru a typu pojistky zámku.

Karabina, jako součást osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky, musí splňovat požadavky EN 362 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky. Na trhu však můžete najít spoustu karabin (spojek), které splňují výše uvedenou normu, ale mají různé tvary a typy pojistek zámků.

Při používání osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky jsou karabiny důležitým článkem v bezpečnostním řetězci. Bezpečnost uživatele často závisí na jediné karabině. Abyste se vyhnuli riziku prasknutí nebo náhodnému otevření karabiny, je důležité vědět, jakou zvolit a jak ji používat. 

Výběr tvaru karabiny a pojistky zámku z hlediska metodiky francouzského výrobce PETZL

Petzl vyrábí karabiny několika tvarů a systémů pojistek zámků. To umožňuje uživateli vybrat nejvhodnější a nejúčinnější funkce pro specifické nebo široké použití. Volba nevhodné karabiny se často projevuje sníženou efektivitou a/nebo komfortem. V extrémních případech může také snížit úroveň bezpečnosti.

Tvary karabin

karabiny Petzl

Tvar karabiny má vliv na:

  • pevnost v hlavní ose
  • rozložení zatížení
  • světlost západky (velikost otevření) a kapacitu (kolik pomůcek lze na karabinu připojit)
  • pevnost v různých polohách
  • snadnou manipulaci

Další méně zřejmou veličinou je vyváženost samotné karabiny: například karabiny tvaru hrušky se snadněji otáčí, což může způsobit přetočení do nesprávné polohy. Karabiny ve tvaru písmene D mají tendenci udržovat lépe svoji polohu.

Tvar D - umístění zátěže v nejpevnější ose, nejblíže ke straně těla karabiny. Vhodný pro jednoduché zatížení (připojení pomůcky, upevnění kotvení...).

Tvar oválný - symetrický tvar pro rovnoměrné rozložení zatížení (pomůcky s velkým připojovacím otvorem, kladky...).

Tvar hrušky - velká kapacita pro připojení více pomůcek nebo objemných zařízení.

Tvar půlkruhu - zvláštní tvar vhodný pro vícesměrové zatížení.


Typ pojistky zámku

karabiny Petzl

Různé systémy pojistky zámku splňují různé požadavky pro dané použití, a pro přesnou rovnováhu mezi ergonomií a bezpečností.

Šroubovací pojistka SCREW LOCK

ERGONOMIE:

Výhody: pojistka se uzavírá manuálně, kdy uživatel potřebuje; lze ji ovládat jednou rukou

Nevýhody: delší čas potřebný k zajištění

BEZPEČNOST:

Výhody: spolehlivost ve znečištěném a náročném prostředí, červený indikátor nezajištění karabiny, aktivní účast uživatele na zajištění - ihned pozná, že není správně zajištěná

Riziko: vibrace nebo oděr mohou odjistit pojistku, riziko zapomenutí zajištění

Automatická pojistka TWIST LOCK (dvoustupňová)

ERGONOMIE:

Výhodyrychlost a snadné otevření, rychlé automatické zajištění

Nevýhody: pojistku je nutné odjistit při každé manipulaci, potřeba dvou ruk pro připojení pomůcky

BEZPEČNOST:

Výhody: rychlé zajištění

Riziko: možnost nesprávného zajištění při uzavření karabiny (uživatel musí ověřit, zda je karabina správně zavřená a zajištěná i když má systém automatické pojistky), citlivost na oděr lanem - náhodné odjištění

Automatická pojistka WIRE LOCK (dvoustupňová)

ERGONOMIE:

Výhody: rychlost a snadnost otevření téměř jako u karabiny bez pojistky, rychlé zajištění, systém vhodný pro časté používání

BEZPEČNOST:

Výhody: rychlé automatické zajištění

Riziko: menší zabezpečení zámku než u jiných systémů, přesto však větší bezpečnost než karabina bez pojistky, velmi citlivá na vnější tlak - poujistka se odjistí a západka otevírá stejným stejným pohybem

Automatická pojistka BALL LOCK (třístupňová)

ERGONOMIE:

Výhody: rychlé automatické zajištění, vizuální indikátor zajištění

Nevýhody: pojistku je nutné odjistit při každé manipulaci, složitá manipulace zejména s rukavicemi, vyžaduje praxi; potřeba dvou ruk pro připojení pomůcky

BEZPEČNOST:

Výhody: výhoda třístupňové pojistky (s vyjímkou oděru a vnějšího tlaku), rychlé automatické zajištění

Riziko: možnost nesprávného zajištění při uzavření karabiny, uživatel musí ověřit, zda je karabina správně zavřená a zajištěná, i když má systém automatickou pojistku

Automatická pojistka TRIACT LOCK (třístupňová)

ERGONOMIE:

Výhody: rychlé automatické zajištění

Nevýhody: pojistku je nutné odjistit při každé manipulaci, potřeba dvou ruk pro připojení pomůcky, složitější manipulace, vyžaduje praxi

BEZPEČNOST:

Výhody: výhoda třístupňové pojistky (s vyjímkou oděru a vnějšího tlaku), rychlé automatické zajištění

Riziko: možnost nesprávného zajištění při uzavření karabiny, uživatel musí ověřit, zda je karabina správně zavřená a zajištěná, i když má systém automatickou pojistku, citlivost na nečistoty.

Pokud potřebujete s výběrem karabin poradit, neváhejte se na nás obrátit ! Poptávka.