01/11/2019 — Zajištění proti pádu na pevných žebřících

Zajištění pevného žebříku systémem pro bezpečné zachycení pracovníka

V tomto krátkém článku se podíváme na zajištění pevných žebříků vhodným systémem pro ochranu pracovníků proti pádu a to zejména z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nikoliv z pohledu stavebních předpisů či norem.

Zajištění ochrany pracovníků (zaměstnanců) proti pádu při práci na žebříku upravuje nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Používání žebříků upravuje příloha III. V odst. 10. této přílohy se uvadí: "Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky".

S ohledem na výše uvedené znění nářízení vlády 362/2005 Sb. a dle hodnocení rizik při práci, ale také při výstupu a setupu na pevném žebříku, by měly být pevné žebříky s vetší výškou než 5m zajištěny vhodnou ochranou proti pádu.

Možností, jak pomocí osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky zajistit ochranu pracovníků proti pádu při práci a pohybu na pevném žebříku je více, ale nejvhodnějším řešení je vybavení žebříku systémem dle ČSN EN 353-1 (Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení). V praxi tento způsob znamená vybavení pevného žebříku pevným zajišťovacím vedením, například ocelovým lanem, či "kolejnicí", po kterém se pohybuje pohyblivý zachycovač pádu, který pracovníka v případě pádu zachytí.

Jelikož se jedná o systém zachycení pádu, musí být vždy použit v kombinaci se zachycovacím postrojem dle ČSN EN 361.

zachycovací postroj

Ve fotogalerie se můžete podívat na pár obrázků z montáže systému zajištění na pevném žebříku.

Pokud potřebujete poradit s vhodným zajištěním na pevných žebřících, či potřebujete tyto žebříky vybavit vhodným systémem ochrany proti pádu, neváhejte se na nás obrátit. Poptávka.