16/10/2019 — Životnost OOPP proti pádům z výšky

Bližší informace o životnosti OOPP a určení jejich stáří

Některé osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky podléhají stárnutí. Jedná se o OOPP vyrobené z materiálů, které vlivem stárnutí ztrácejí své původní vlastnosti a parametry. Zejména produkty textilní (postroje, spojovací prostředky, tlumiče pádu, apod) a plastové (přilby). Pro zajištění bezpečnosti uživatelů musí u těchto prostředků výrobce určit jejich životnost.

Co vlastně životnost takového ochranného prostředku vyjadřuje? Jedná se o maximální dobu určenou výrobcem, po kterou může být prostředek bezpečně používán. Reálná životnost OOPP však závisí na dalších faktorech, které ji mohou zkrátit i na jedno použití. Například mechanické, či chemické poškození.

Od výrobce určená doba životnosti může mít různé podoby. Někteří ji uvádějí od data výroby, jiní zohledňují skladování a používání a u lan se občas setkáme s rozdílnou životností dle četnosti používání.

Jak zjistíte, zdali Váš OOPP podléhá životnosti a jak případně určit stáří? 

Veškeré tyto informace by měly být uvedeny v návodu na používání. symbol návod

Níže si ukážeme příklad u postroje značky PETZL:

1. Určení, zdali podléhá životnosti

Již v obrázkové části návodu se dozvíme, že životnost postroje je dle bodu A. 10 let od "sériového čísla" resp. od data výroby, které je v sériovém čísle uloženo. 

2. Uvedení sériového čísla na postroji

V další části návodu najdeme, kde je na postroji sériové číslo uloženo a jeho rozkódování.

3. Určení data výroby ze sériového čísla

 

Pokud na postroji PETZL najdeme sériové číslo např. 19C1234567888, znamená to, že byl postroj vyroben v březnu roku 2019 a od této doby počítáme s jeho maximální 10letou životností, tedy nejpozději do března roku 2029.

V případě dotazů o životnosti Vašich OOPP proti pádům z výšky se na nás neváhejte obrátit! Poptávka.