Návrh systémů ochrany proti pádu

Technická i organizační opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Kolektivní i osobní způsoby zajištění, zpracování technologických a pracovních postupů. Hodnocení rizik vč. opatření.

Návrhy systémů ochrany proti pádu tvoříme s důrazem na bezpečnost zaměstnanců při zachování maximální efektivity vykonávané práce. Naše řešení vždy splňuje legislativní požadavky. Navrhujeme a dodáváme systémy kolektivní ochrany proti pádu, jako jsou technické konstrukce, záchytné sítě a osobní způsoby zajištění proti pádu pomoci OOPP. Zpracováváme technologické a pracovní postupy pro zajištění BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou nejen pro námi dodané systémy, ale také pro stávající.

Kvalitu a správnost nabízených služeb zajišťujeme prací odborně způsobilé osoby v prevenci rizik s dlouhou zkušeností z různorodých menších i velkých projektů.

Spolupracujeme s konečnými zákazníky (průmyslové podniky, firmy, živnostníci) a také jako subdodavatel poskytovatelů služeb BOZP.

Neváhejte nás kontaktovat!

Poptat služby


Prodej osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) proti pádům z výšky

Široký sortiment OOPP proti pádu z výšky. Výhradní zastoupení francouzského výrobce PETZL pro Českou republiku a Slovensko. Permanentní záchytné systémy. Vlastní servisní a reklamační oddělení.

Nabízíme široký sortiment OOPP proti pádu z výšky nebo do hloubky. Dodáváme celé systémy, nebo jednotlivé osobní ochranné pracovní prostředky. Na základě hodnocení rizik tvoříme návrhy vybavení vhodnými OOPP. V České republice zastupujeme kvalitního francouzského výrobce PETZL, který patří k tomu nejlepšímu na trhu. Díky stálým skladovým zásobám jsme schopni rychle vyřešit Váš požadavek. Kromě standardních OOPP (jako jsou zachycovací postroje, tlumiče pádu, apod.) dodáváme také speciální prostředky (práce ve stísněných prostorách, práce na stromech, apod.) a prostředky pro záchranu.

Dále nabízíme kompletní zajištění kotevních míst. Prodáváme jednotlivé kotvící body a zajistíme permanentní záchytné a zádržné systémy pro všechny typy pracovišť. V tomto segmentu zajišťujeme komplexní služby od projektování, dodávky, až po roční periodické kontroly.

Máme k dispozici vlastní servisní a reklamační středisko pro bezproblémové vyřešení případných oprav nebo reklamací.

Poptat služby


Školení prací ve výškách

Praktická a teoretická školení dle požadavků zákazníka ve smyslu vykonávaných činností, typů pracovišť a systémů ochrany proti pádu. Tým lektorů na vysoké profesní úrovni. Vlastní kryté školicí středisko. Individuální přístup.

Školení prací ve výškách poskytujeme v souladu s aktuálně platnou legislativou a nejnovějšími trendy v oblasti prací ve výškách. Školení vždy přizpůsobíme požadavkům zákazníka dle hodnocení rizik vykonávaných činnosti a pracovišť. Klademe důraz na praktický výcvik a nácvik záchrany. Tým lektorů s letitou praxí na vysoké profesní úrovni s platným osvědčením odborně způsobilé osoby v prevenci rizik.

Vlastní školící středisko

Vlastníme kryté školicí středisko v Jablonci nad Nisou s vybavenou učebnou a trenažérem VERTIGON pro praktický výcvik. Školení prací ve výškách poskytujeme i na jiných místech dle požadavků a přání zákazníka.

Školíme zaměstnance, vedoucí zaměstnance, ale také živnostníky i jiné zájemce.

Každé školení prací ve výškách řešíme individuálně pro maximální efektivitu nabízené služby.

Poptat služby


Periodické kontroly (revize) OOPP proti pádům z výšky

Kontroly prováděny dle požadavků výrobců ve smyslu ČSN EN 365. Zkušený tým revizních techniků. Vlastní servisní oddělení.

Provádíme periodické kontroly (revize) osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu téměř všech výrobců na trhu. Kontroly provádíme dle pokynů výrobců ve smyslu ČSN EN 365. Prostředky revidujeme na pracovišti zákazníka, nebo v našem servisním oddělení v Jablonci nad Nisou dle individuální domluvy. Naší prioritou je bezpečnost uživatelů OOPP a férové jednání.

Revize zajišťuje zkušený tým revizních techniků s letitou praxí a vysokou odborností v tomto oboru. Ke každé kontrole vystavíme patřičné dokumenty (evidenční listy, protokoly o kontrole).

Díky vlastnímu servisnímu oddělení provádíme také opravy některých OOPP (zejména PETZL).

Poptat služby


Školící prostory s trenažérem VERTIGON pro praktický výcvik

Kryté školicí středisko s vybavenou učebnou pro 18 osob. Trenažér VERTIGON s příhradovou konstrukcí, šikmou střechou, oknem, lávkou, stísněným prostorem a sportovní lezeckou stěnou pro nácvik všech činností ve výškách.

Pro zajištění nejvyšší kvality nabízených služeb jsme v sídle naší společnosti v Jablonci nad Nisou v roce 2014 vybudovali kryté školicí středisko VERTIGON s plně vybavenou učebnou pro 18 osob. Příjemné nové prostředí plně vybavené učebny nabízí kvalitní prostory pro výuku. Trenažér VERTIGON disponuje plnohodnotnou výbavou pro nácvik různorodých činností ve výškách. VERTIGON je vybaven příhradovou konstrukcí pro nácvik činností v energetice a telekomunikacích, šikmou střechou pro nácvik zajištění při práci na střechách, lávkou a nosnou ocelovou konstrukcí pro nácvik lanového přístupu, stísněným prostorem a oknem. Nedílnou součástí je sportovní lezecká stěna. Kryté školící středisko nám umožňuje provádět výcvik za každého počasí. VERTIGON je zároveň vhodným prostředím pro zdokonalování dovedností našich instruktorů.