Případy prokluzu u ZIGZAG/ZIGZAG PLUS/ZILLON

Bezpečnostní upozornění:

Případy prokluzu u produktů ZIGZAG / ZIGZAG PLUS / ZILLON

Obdrželi jsme hlášení o uživatelích, kteří při používání ZIGZAG, ZIGZAG PLUS a ZILLON zaznamenali prokluz lana. Na základě těchto informací jsme u daných produktů identifikovali dvě vady způsobující prokluz lana.

Proto žádáme všechny uživatele, aby provedli kontrolu a zkoušku funkčnosti svého produktu za účelem zjištění případného prokluzu lana. V případě, že lano ve vašem produktu prokluzuje, poskytneme vám podrobné informace o naší záruční službě vracení zboží.

Tyto informace se týkají pouze následujících produktů:

ZIGZAG (D022AA00), ZIGZAG PLUS (D022BA00), ZILLON (L22A 025, L22A 040, L22A 055) se sériovými čísly od 18L 0000000 000 do 21G 0000000 000.

Vracení produktů našich zákazníků nás upozornilo na prokluz lana u nových nebo mírně použitých produktů ZIGZAG / ZIGZAG PLUS / ZILLON. Poté, co jsme produkty technicky prozkoumali, jsme byli schopni identifikovat příčiny prokluzu. Vztahují se k odchylkám v našem výrobním procesu, což má za následek dva typy defektů uvolňovací páčky u produktů ZIGZAG, ZIGZAG PLUS a ZILLON:

 • náhodná občasná disfunkce pružiny u posledního segmentu třecího řetězu – horní uvolňovací páčky
 • odchylky v povrchové úpravě, které způsobují změnu geometrie uvolňovací páčky

 Uvolňovací páčka produktů ZIGZAG, ZIGZAG PLUS a ZILLON

Výrobní odchylka způsobuje předčasné opotřebení uvolňovací páčky, což má za následek prokluz, který lze pozorovat po několika měsících používání, nebo dokonce u nových produktů.

 

Vzhledem k této vzniklé situaci budeme postupovat ve třech krocích:

1. Zastavíme prodej aktuálních produktů. Momentálně pracujeme na vyřešení problému ve výrobě s cílem dodat nové produkty po 1. listopadu 2021.

2. Vyzveme uživatele k revizi jejich produktů podle dvou konkrétních bodů postupu revizí OOP.

3. Nabídneme záruční servis k nápravě nepříjemností způsobených prokluzem vašeho produktu (výměna nebo vrácení peněz).

 

Části produktů ZIGZAG / ZIGZAG PLUS / ZILLON, u kterých je nutné provést revizi

1. Revize uvolňovací páčky

Zkontrolujte účinnost vratné pružiny (1) horní uvolňovací páčky, a pohyblivost spodní uvolňovací páčky (2) u produktů ZIGZAG, ZIGZAG PLUS. Test opakujte alespoň desetkrát.

Páčky by se měly volně pohybovat bez tření.

Pokud výsledky této zkoušky nejsou uspokojivé, okamžitě přestaňte výrobek používat a vraťte ho pomocí kontaktního formuláře, nebo přímo do pobočky Petzl pro Vaší zemi – společnost VERTONE s.r.o. (www.vertone.cz)

Kontakt:

Václav Čížek (reklamace a servis)

e-mail: vaclav.cizek@vertone.cz

tel.: (+420) 777 744 180

Pokud uvolňovací páčka funguje, přejděte k dalšímu kontrolnímu bodu

 

2. Zkouška funkčnosti

ZILLON: Zavěste na lano v jednoduchém režimu ve velmi nízké výšce: nemělo by dojít k žádnému prokluzu. Při použití ve zdvojeném režimu zkontrolujte, zda tlak na uvolňovací páčku umožňuje plynulé a kontrolované klouzání lana.

ZIGZAG / ZIGZAG PLUS: proveďte zkoušku funkčnosti na vašem laně (kompatibilní průměry lana: 11,5 až 13 mm). Nainstalujte ZIGZAG ve dvojitém režimu. Zavěste se ve velmi nízké výšce.

Při zavěšení na ZIGZAG ve dvojitém režimu by nemělo dojít k prokluzu. Ověřte, že tlak na uvolňovací páčku umožňuje plynulé a kontrolované klouzání lana.

 

Pokud výsledky této zkoušky nejsou uspokojivé, okamžitě přestaňte výrobek používat a vraťte ho pomocí kontaktního formuláře, nebo přímo do pobočky Petzl pro vaší zemi – společnost VERTONE s.r.o. (www.vertone.cz)

Kontakt:

Václav Čížek (reklamace a servis)

e-mail: vaclav.cizek@vertone.cz

tel.: (+420) 777 744 180

Máte-li jakékoli pochybnosti o výsledcích těchto zkoušek, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo kontaktu výše. Tyto kontrolní body v žádném případě nenahrazují úplnou revizi OOP Vašeho produktu podle postupu dostupného na Petzl.com.


Často kladené otázky

 • Jak najdu sériové číslo?

Sériové číslo je uvedené přímo na produktu:

 • Jaké lano bych měl použít ke zkoušce na ZIGZAG / ZIGZAG PLUS?

Zkouška by měla být provedena s Vaším lanem (kompatibilní průměry lana: 11,5 až 13 mm). Tato zkouška platí pro kombinaci jednoho zařízení a jednoho lana. Pokud změníte lano, může být výsledek této zkoušky odlišný (např. lano s menším průměrem nebo nové lano). Tuto zkoušku proveďte vždy při výměně lana v souladu s návodem k použití.


 • Mého produktu se týká toto bezpečnostní upozornění, ale lano neprokluzuje; měl bych produkt vrátit?

Pokud jste svůj produkt zkontrolovali a neprokluzuje, můžete ho nadále používat. Před každým použitím a při každé výměně lana však proveďte zkoušku funkčnosti v souladu s návodem k použití.

 • Jsem koncový uživatel. Mého produktu se týká toto bezpečnostní upozornění a prokluzuje. Jak můžu produkt vrátit?

Pokud výsledky této zkoušky nejsou uspokojivé, okamžitě přestaňte výrobek používat a vraťte ho pomocí kontaktního formuláře, nebo přímo do pobočky Petzl pro vaší zemi – společnost VERTONE s.r.o. (www.vertone.cz)

Kontakt:

Václav Čížek (reklamace a servis)

e-mail: vaclav.cizek@vertone.cz

tel.: (+420) 777 744 180

Nabízíme následující službu: vrácení peněz za doporučenou prodejní cenu nebo výměnu od 1. listopadu 2021. Náklady na vrácení zboží jsou v naší režii.


 • Mého produktu se týká toto bezpečnostní upozornění. Provedl jsem uvedené zkoušky a produkt neprokluzoval, ale v minulosti už se mi to stalo. Proč?

Vzhledem k defektům uvolňovacích páček jsme také zaznamenali, že při používání za určitých podmínek (opakované zatěžování stejného úseku lana, použití nožního blokantu typu PANTIN a/nebo lana s malým průměrem) můžete zaznamenat výraznější a/nebo častější prokluz.

Pokud usoudíte, že prokluz je akceptovatelný pro Vaši činnost, můžete pokračovat v používání produktu za neustálého sledování, jestli nedochází k častějšímu, nebo výraznějšímu prokluzu.

Jinak výrobek přestaňte používat a vraťte ho pomocí kontaktního formuláře, nebo přímo do pobočky Petzl pro vaší zemi – společnost VERTONE s.r.o. (www.vertone.cz)

Kontakt:

Václav Čížek (reklamace a servis)

e-mail: vaclav.cizek@vertone.cz

tel.: (+420) 777 744 180


 • Je prokluz u lan malého průměru větší?

Ano, pokud používáte lana s malým průměrem, jako je FLOW, dochází k většímu prokluzu. Chcete-li omezit prokluz, můžete použít lano většího průměru v povoleném rozsahu průměrů. Před použitím nezapomeňte vyzkoušet slučitelnost.


 • Mého produktu ZIGZAG / ZIGZAG PLUS / ZILLON se netýká toto bezpečnostní upozornění, ale prokluzuje. Co mám dělat?

Jakékoli známky prokluzu nebo slabého blokování mohou naznačovat opotřebení zařízení. Nezapomeňte provést úplnou revizi OOP svého produktu.


 • Došlo v důsledku používání produktu, kterého se týká toto bezpečnostní upozornění, k nějakému zranění?

Společnost Petzl doposud nezaznamenala žádné zranění. Obdrželi jsme pouze informace o nepříjemnostech souvisejících s prokluzem.


 • Kolika produktů se toto upozornění týká?

Všechny produkty se sériovými čísly mezi 18L 0000000 000 a 21G 0000000 000 jsou ovlivněny vadou geometrie uvolňovacích páček. U závady týkající se nesprávné funkce vratné pružiny horní uvolňovací páčky se to týká 0,025 % produktů.


 • Mého produktu se týká toto bezpečnostní upozornění a při provedení požadovaných zkoušek prokluzoval. Jak mohu produkt vrátit?

Pokud je sériové číslo vašeho produktu mezi 18L 0000000 000 a 21G 0000000 000 a prokluzoval při provedení požadovaných zkoušek, můžete svůj výrobek vrátit do 31. prosince 2022.

 

ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ ←