Návrh systémů ochrany proti pádu

Technická i organizační opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Kolektivní i osobní způsoby zajištění, zpracování technologických a pracovních postupů. Hodnocení rizik vč. opatření.

Návrhy systémů ochrany proti pádu tvoříme s důrazem na bezpečnost zaměstnanců při zachování maximální efektivity vykonávané práce. Naše řešení vždy splňuje legislativní požadavky. Navrhujeme a dodáváme systémy kolektivní ochrany proti pádu, jako jsou technické konstrukce, záchytné sítě a osobní způsoby zajištění proti pádu pomoci OOPP. Zpracováváme technologické a pracovní postupy pro zajištění BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou nejen pro námi dodané systémy, ale také pro stávající.

Kvalitu a správnost nabízených služeb zajišťujeme prací odborné způsobilé osoby v prevenci rizik s dlouhou zkušeností z různorodých menších i velikých projektů.

Spolupracujeme s konečnými zákazníky (průmyslové podniky, firmy, živnostníci) a také jako subdodavatel poskytovatelů služeb BOZP.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás: